Zaposli pa pomozi 2

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 447.463,00 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 25. lipnja 2021. do 25. prosinca 2022. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

 

Projektni partneri: Općine Peteranec, Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Drnje, Legrad, Hlebine, Gola i Rasinja

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem zapošljavanjem u lokalnoj zajednici te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 9 Općina: Novigrad Podravski, Gola, Rasinja, Peteranec, Koprivnički Ivanec, Đelekovec, Drnje, Legrad i Hlebine.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 9 općina.

Aktivnosti: Zapošljavanje žena pripadnica ciljane skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email