Uspostava Podružnice obiteljskog centra CZSS Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Korisnik projekta: Obiteljski centar
Vrijednost projekta: 727.956,94 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 01. studenoga 2020. do 01. lipnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Koprivničko-križevačka županija i Hrvatski zavod za socijalni rad

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je ulaganje u socijalnu infrastrukturu u smislu rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Svrha projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u Koprivničko-križevačkoj županiji u smislu rekonstrukcije i opremanja sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga.

Aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu Podružnice obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije; Rekonstrukcija zgrade u kojoj će se uspostaviti Podružnica obiteljskog centra za područje Koprivničko-križevačke županije; Stručni nadzor radova i aktivnosti koordinatora zaštite na radu; Nabava specijalizirane i ostale opreme; Nabava vozila; Priprema i provedba nabave roba, radova i usluga; Financijska revizija projekta; Promicanje horizontalnih načela; Upravljanje projektom; Promidžba i vidljivost.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email