TOURISM4C

Korisnik projekta: Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala (ZMVA)
Vrijednost projekta: 110.730,31 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. svibnja 2015. do 30. travnja 2016. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partneri: Gospodarska i trgovačka komora županije Zala iz Mađarske, HGK Županijska komora Varaždin i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Intenzitet potpore: 85%

Cilj projekta bila je promocija pograničnog područja kao jedinstvenog turističkog proizvoda kroz stvaranje pretpostavki za uspostavu jedinstvene prekogranične turističke rute sa svrhom kreiranja budućeg turističkog klastera.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju istraživanje interesa dionika iz sektora turizma u pograničnom području o zajedničkoj suradnji te stvaranju pretpostavki za potencijalni turistički klaster. Nakon istraživanja interesa, na temelju dobivenih inputa kreirat će se zajednička online baza turističkih dionika u pograničnom području te trojezični turistički vodič. U okviru provedbe projekta organizirat će se i provesti niz radionica za dionike u sektoru turizma u pograničnom području, a s ciljem razmjene znanja i iskustava o turističkoj promociji te o prednostima udruživanja u turistički klaster. Također, u okviru provedbe projekta promovirat će se pogranično područje kao jedinstvena turistička destinacija putem zajedničke organizacije sudjelovanja na sajmovima te studijskim putovanjima u Mađarskoj i Hrvatskoj, a s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse udruživanja u turizmu i promocije turističkih ruta.

Print Friendly, PDF & Email