TOURBO – Jačanje tranzicijskog puta MMSP-ova prema digitalnoj i zelenoj tranziciji u turizmu

Korisnik projekta: Gospodarska komora za industriju i navigaciju Sevilla (Španjolska)
Vrijednost projekta: 1.929.669,00 EUR.
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. ožujka 2023. do 28. veljače 2027. godine
Status projekta: U provedbi

Projektni partneri: Laponsko sveučilište primijenjenih znanosti (Finska), Trgovačka i industrijska komora Vratsa (Bugarska), regija Marche&nbsp (Italija), regija Sjevernog Egeja (Grčka), Experience Bremerhaven – tvrtka za turistički marketing i događanja (Njemačka), Vijeće okruga Donegal (Irska) i Razvojna agencija PORA KKŽ.

Udio PORE u projektu: 186.000,00 eura

Sufinanciranje od strane EU: 80%

Glavna svrha projekta je pristupom quadruple helix modela odnosno umrežavanjem privatnog, javnog, civilnog i znanstveno – istraživačkog sektora identificirati i razmijeniti primjere dobre prakse projektnih partnera kako bi se doprinijelo digitalnoj i zelenoj tranziciji MMSP-ova u turizmu te stvorio održiv i progresivan okvir za integraciju otpornog turističkog sektora u lokalne i regionalne politike.

Print Friendly, PDF & Email