Sanacija krovišta zgrade Društvenog doma i zgrade škole Gotalovo

Korisnik projekta: Općina Gola
Vrijednost projekta: 23.335,99 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2018. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 19.908,42 eura

Opći cilj projekta: Sanirati i obnoviti krovište na zgradi u kojoj se nalaze Društveni dom i Područna škola Gotalovo. Krovište prokišnjava, u derutnom je stanju i predstavlja opasnost za djecu koja polaze nastavu u školi te mlade koji treniraju u NK GOŠK, čije su prostorije također u sastavu zgrade. Zgradom se koriste i članovi Udruga koje djeluju na području naselja Gotalovo.

Aktivnosti: Uklanjanje  starih gromobranskih instalacija, crijepa, letvi i limenih opšava. Postavljanje nove vodonepropusne krovne folije, letvi, glinenog crijepa, sljemenjaka, snjegobrana, limenih opšava, gromobranskih instalacija i lamperije u podgledu krovišta.

Print Friendly, PDF & Email