Sanacija krovišta na općinskoj zgradi u Svetom Petru Orehovcu

Korisnik projekta: Općina Sveti Petar Orehovec
Vrijednost projekta: 42.638,86 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2017. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 35.835,16 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je sanacijom krovišta povećati funkcionalnost zgrade, smanjiti štetni utjecaj atmosferilija na njeno stanje te doprinijeti poboljšanju energetske učinkovitosti zgrade.  

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su pripremni radovi, zidarski radovi, tesarski radovi i izolacija, krovopokrivački radovi te limarski radovi i odvodnja, kao i usluge stručnog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email