Rekonstrukcija sportske građevine u Hlebinama

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 113.169,65 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 30.526,25 eura

Opći cilj projekta: Osnovni cilj projekta je poboljšati kvalitetu života u zajednici i osigurati odgovarajuću infrastrukturu za sportske udruge i ostalo stanovništvo čime se doprinosi kvalitetnijem društvenom životu i većoj socijalnoj uključenosti lokalnog stanovništva. Provedbom aktivnosti u projektu stvorit će se potrebni preduvjeti za daljnji razvoj sportskih udruga te mogućnosti kvalitetnog korištenja slobodnog vremena bavljenjem sportom i rekreacijom za ostalo stanovništvo čime se promiče aktivan način života koji doprinosi zdravlju i boljoj socijalnoj uključenosti stanovništva.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti koje će se tijekom trajanja projekta „Rekonstrukcija sportske građevine u Hlebinama“ provoditi u svrhu njegove provedbe su sljedeće: 1. rušenje i demontaža, 2. betonski radovi, 3. zidarski radovi, 4. izolacije i gips kartonski radovi, 5. keramika, 6. sportski pod, 7. ličilački radovi, 8. bravarski radovi, 9. fasaderski radovi, 10. elektro instalacije.

Print Friendly, PDF & Email