Rekonstrukcija ograde groblja u naselju Subotica Podravska

Korisnik projekta: Općina Rasinja
Vrijednost projekta: 29.203,96 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 6.636,14 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je povećati razinu komunalnog standarda na području Općine Rasinja te poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su demontaža postojeće ograde oko groblja, strojno izravnavanje terena, strojni iskop zemlje, nabava i doprema materijala i betoniranje temelja ograde, nabava i doprema materijala i betoniranje parapeta, nabava materijala i izrada tipske panelne ograde, nabava materijala i izrada kolnih dvokrilnih vrata te nabava materijala i izrada pješačkih jednokrilnih vrata.

Print Friendly, PDF & Email