Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski Vlaislav – Borovljani – Plavšinac

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 313.315,45 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 16. studenoga 2018. do 16. studenoga 2020. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Intenzitet potpore: 99,40%

Cilj projekta je unaprijediti povezanost između naselja na području općine, doprinijeti zaštiti okoliša smanjenjem emisije CO2 i smanjiti troškove održavanja cesta

Svrha projekta je rekonstrukcija odnosno asfaltiranje postojeće nerazvrstane ceste  na području Općine Novigrad Podravski i to dionice Vlaislav-Borovljani u duljini od 1.625,75 m te Plavšinac u duljini od 2.386 m

Aktivnosti: Vođenje projekta; Aktivnost Rekonstrukcija dionice Plavšinac; Aktivnost Rekonstrukcija dionice Vlaislav-Borovljani; Aktivnost Nadzor nad izgradnjom; Promidžba i vidljivost projekta

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ te projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email