Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Sigetec i Peteranec – II. faza

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 488.607,50 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 200.000,00 kuna

Opći cilj projekta: Osnovni cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti uz uvažavanje svjetlotehničkih zahtjeva za cestovnu rasvjetu, poboljšanje prometne sigurnosti te smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu bit će provedba postupka javne nabave i modernizacija javne rasvjete u naseljima Sigetec i Peteranec postavljanjem 278 novih energetski učinkovitih rasvjetnih tijela.

Print Friendly, PDF & Email