Rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 19.062,40 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 04. prosinca 2020. do 03. prosinca 2022. godine
Status projekta: Proveden

Intenzitet potpore: 100%

Cilj projekta je unutarnja rekonstrukcija istog skidanjem lamperije sa zidova, spuštanjem stropova, postavljanjem nove rasvjete te zamjenom unutarnje stolarije na k.č.br. 4479/394 k.o. Peteranec

Aktivnosti:  Priprema i provedba postupka javne nabave za rekonstrukciju Hrvatskog vatrogasnog doma – uključuje pripremu cjelokupne dokumentacije za provedbu postupka  javne nabave i njenu provedbu; Rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma koja uključuje radove demontaže i rušenja, gips – kartonske radove, zidarske, keramičarske, stolarske, ličilačke i elektroinstalaterske radove; Informiranje i vidljivost projekta – uključuje redovitu objavu članaka na web stranici Korisnika o provedbi projekta te troškove izrade A3 plakata, jedne privremene i jedne trajne informativne ploče koje će biti postavljene na mjesto ulaganja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email