Rekonstrukcija Društvenog doma Gornja Šuma

Korisnik projekta: Općina Molve
Vrijednost projekta: 775.288,00 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: U provedbi

Nacionalno sufinanciranje projekta: 230.000,00 HRK

Opći cilj projekta: Cilj projekta je podizanje kvalitete života stanovnika i ravnomjerni razvitak Općine Molve kroz rekonstrukciju javne i društvene infrastrukture – društvenog doma Gornja Šuma, koji će uvelike pridonijeti socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja te kvalitetnijim uvjetima za rad udruga i društva s područja Općine Molve i biti na korist svih mještana.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su: demontaža i rušenje, zemljani radovi, betonski radovi, izolaterski radovi, zidarski radovi, gips-kartonski radovi, keramičarski radovi, stolarski radovi, ličilački radovi, krovište, fasada, hidrotehničke instalacije, okoliš te usluge stručnog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email