Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Novom Virju

Korisnik projekta: Općina Novo Virje
Vrijednost projekta: 19.138,71 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 18. veljače 2020. do 18. veljače 2022. godine
Status projekta: Proveden

Intenzitet potpore: 100% ukupno prihvatljivih troškova

Ciljevi projekta su:

– opremiti dječje igralište u Novom Virju;

– omogućiti djeci i roditeljima Novog Virja kvalitetnije uvjete života;

– omogućiti djeci prostor za sigurnu igru i druženje sa svojim vršnjacima;

– učiniti Općinu Novo Virje poželjnijem mjestom za život;

– potaknuti djecu na aktivniji način života.

Svrha projekta: osigurati prostor za igru djece u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima, poboljšanje uvjeta života, osiguranje stalnog mjesta za igru, poticanje djece na aktivniji način života.

Aktivnosti: Provedba postupka javne nabave i odabir ponuditelja usluge; Postavljanje gotovih betonskih temelja kao preduvjeta za montažu igrala; Montaža kombiniranog igrala za djecu, vrtuljka i tobogana; Osiguravanje vidljivost projekta.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email