Reciklažno dvorište Legrad

Korisnik projekta: Općina Legrad
Vrijednost projekta: 254.411,34 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 29. studenoga 2018. do 29. studenoga 2020. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Intenzitet potpore: 85%

Opći cilj projekta je poboljšati proces gospodarenja otpadom i povećati stope odvajanja papira, metala stakla, plastike i tekstila iz miješanog komunalnog otpada te pružiti mogućnost odlaganja glomaznog i opasnog otpada bez naknade

Svrha projekta je poboljšati kvalitetu života stanovništva Općine Legrad kroz održivo gospodarenje otpadom

Aktivnosti: Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta; Informativno-obrazovne aktivnosti; Promidžba i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“ te projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email