Razvoj socijalnih usluga za snažniju obitelj i podršku mladima

Korisnik projekta: Obiteljski centar Područna služba Koprivničko-križevačka
Vrijednost projekta: 230.538,23 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 01. srpnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Grad Đurđevac

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Svrha projekta je smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucionalnog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete, razvoj i širenje izvaninstitucionalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije te podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Aktivnosti: Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji; Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije; Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email