Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu

Korisnik projekta: Obrtnička škola Koprivnica
Vrijednost projekta: 3.985.363,44 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 29. prosinca 2019. do 29. prosinca 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Koprivničko-križevačka županija, Strukovna škola Đurđevac, Srednja škola Krapina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Bjelovaru, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Veleučilište u Šibeniku, Ipsus d.o.o., Data-link d.o.o., Avalon d.o.o., Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, Obrtničko učilište POUKA

Intenzitet potpore: 100%

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta Uspostava regionalnog centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Svrha projekta  Cilj projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u Centru kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektorima elektrotehnike i računalstva.

Aktivnosti: Uspostava organizacije rada i razvoja Centra kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji; Razvoj te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u Centru kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji; Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i partnerskih ustanova te mentora zaposlenih kod poslodavaca; Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email