PRUŽI RUKU POTREBITIMA

Korisnik projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Vrijednost projekta: 783.050,05 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 18.veljače 2021. do 18. svibnja 2022. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partner: Grad Križevci, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Križevci

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s posebnim naglaskom na ruralna područja na način da im se omogući stjecanje znanja i iskustva koje će im pomoći da se lakše uklope i prilagode na život u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti:  Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina na 12 mjeseci u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici;
Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima; Oosiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala te ostale potrebne opreme); Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pružala se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email