Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad

Korisnik projekta: Općina Legrad
Vrijednost projekta: 642.334,73 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. veljače 2017. do 31. svibnja 2021. godine
Status projekta: Proveden

Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ odobren je u okviru Natječaja Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Partneri: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Sufinanciranje od strane EU je 85%

Cilj projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ je valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad na održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima.

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU:

 • uređenje šetnice na Šoderici u ukupnoj dužini od 1,5 km;
 • postavljanje javne rasvjete;
 • izgradnja 2 promatračnice/vidikovca;
 • postavljanje urbanih sadržaja (klupe i koševi za smeće) uz šetnicu;
 • nabava 10 električnih bicikala i hibridno vozilo za prijevoz posjetitelja;
 • postavljanje informacijsko-edukacijskih tabli uz šetnicu, uređenje 2 dječja igrališta;
 • izrada Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija i Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice;
 • edukacije i radionice iz područja zaštite prirodne baštine za posjetitelje;
 • izrada promotivno-edukativnih materijala;
 • edukacije za turističkog vodiča i interpretatora za tri osobe;
 • zapošljavanje jedne osobe kao turističkog vodiča na 24 mjeseca.

 

Preuzmite Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Print Friendly, PDF & Email