PROJEKT I3CT – Crossborder Clustering

Korisnik projekta: REDEA Regionalna razvojna agencija Međimurje d.o.o.
Vrijednost projekta: 282.687,54 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. rujna 2011. do 31. prosinca 2012. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partneri: Međimurski IT Cluster, Međimursko veleučilište u Čakovcu, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, te Sveučilište Pannonia – Kampus u Nagykanizsi i Pannon Novum iz Mađarske.

Cilj projekta je poticanje suradnje i sinergije između organizacija ključnih za razvoj gospodarstva koje se temelji na znanju; fakulteti, razvojne institucije, tehnološko-inovacijski centri, klasteri i mala i srednja poduzeća na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz prekograničnog područja.

Aktivnosti: Identifikacija inovativnog potencijala malih i srednjih poduzeća, te visokoškolskih institucija u pograničnom području, izgradnja informacijske baze eksperata za upravljanje inovacijama i tehnologijama koje razvijaju visokotehnološka poduzeća u regiji, B2B događaji u kojima sudjeluju poduzeća iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija s ciljem prijenosa dobrih praksi u upravljanju klasterima, poticanje osnivanja novih IKT klastera, radionice i seminari iz područja upravljanja inovacijama te razvoj trojezičnog e-learning tečaja iz IKT područja.

Print Friendly, PDF & Email