Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt “Regionalni centar za palijativnu medicinu i liječenje boli”

Korisnik projekta: Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
Vrijednost projekta: 226.209,44 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 19. prosinca 2022. do 13. studenog 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Cilj projekta je uspostava Regionalnog centra za palijativnu medicinu i liječenje boli kroz izgradnju nove energetski učinkovite zgrade u sklopu kompleksa.

Aktivnosti projekta:  Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje nove energetski učinkovite zgrade Regionalnog centra za palijativnu medicinu i liječenje boli.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email