Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Izgradnja srednje škole Koprivnica”

Korisnik projekta: Srednja škola Koprivnica
Vrijednost projekta: 266.606,94 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 28. prosinca 2022. do 31. siječnja 2024. godine
Status projekta: U provedbi

Logo projekta Uz PORU po potporu

Cilj projekta je izgradnja nove zgrade Srednje škole Koprivnica s trodijelnom sportskom dvoranom po principu energetski održive gradnje zgrada, sukladno Zakonu o gradnji NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20), na katastarskoj čestici 1972/1, k.o. Koprivnica.

Aktivnosti projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje nove energetski učinkovite zgrade srednje škole.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email