Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Centar zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije”

Korisnik projekta: Koprivničko-križevačka županija
Vrijednost projekta: 246.603,72 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 27. prosinca 2022. do 31. ožujka 2024. godine
Status projekta: U provedbi

Logo projekta Uz PORU po potporu

Cilj projekta je stvaranje prostornih preduvjeta za rad žurnih službi unutar Centra zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije na kč. br. 4818/1 k.o. Koprivnica kao mjere sprečavanja i upravljanja rizicima povezanima s klimom te upravljanja katastrofama i ne klimatskim prirodnim rizicima.

Aktivnosti projekta: Izrada projekno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra zaštite i spašavanja.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

 

Print Friendly, PDF & Email