Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekt “Centar za posjetitelje”

Korisnik projekta: Općina Legrad
Vrijednost projekta: 88.174,40 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 02. siječnja 2023. do 31. siječnja 2024. godine
Status projekta: U provedbi

Logo projekta Uz PORU po potporu

Opći cilj projekta je zaštita, razvoj i promicanje kulturne, povijesne i prirodne baštine Općine Legrad putem energetske obnove i prenamjene javne zgrade u Centar za posjetitelje.

Aktivnosti projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za obnovu zgrade stare škole u energetski učinkovitu zgradu Centra za posjetitelje Legrad.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email