PRILIKA ZA SVE

Korisnik projekta: Koprivničko-križevačka županija
Vrijednost projekta: 256.312,13 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 04. rujna 2015. do 03. rujna 2016. godine
Status projekta: Proveden

Projektni partneri: OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka, OŠ Legrad, OŠ Kloštar Podravski, OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Gola, OŠ Koprivnički Bregi, OŠ Sveti Petar Orehovec, OŠ “Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno, OŠ Fran Koncelak Drnje, OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec, OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac, OŠ Koprivnički Ivanec, OŠ Kalnik, OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, OŠ “Prof. Blaž Mađer” Novigrad Podravski, Strukovna škola Đurđevac, Srednja škola Koprivnica, Obrtnička škola Koprivnica, Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci, Srednja gospodarska škola Križevci, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci te PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Sufinanciranje od strane EU je 95%.

Cilj projekta bio je pružanje stručne podrške učenicima s teškoćama u razvoju za ravnopravno uključivanje u rad i obrazovni sustav u osnovnim i srednjim školama na području Koprivničko-križevačke županije, a kojima je ista osnivač.

Projektne aktivnosti uključuju selekciju osoba za pomoćnike u nastavi i provođenje programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi te zapošljavanje 39 pomoćnika u nastavi za ukupno 77 učenika s teškoćama u razvoju s područja Koprivničko-križevačke županije do kraja školske godine 2015./2016.

Print Friendly, PDF & Email