POMOĆ JE MOĆ

Korisnik projekta: Općina Legrad
Vrijednost projekta: 184.879,82 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 04. rujna 2020. do 04. ožujka 2022. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Općina Koprivnički Bregi, Općina Podravske Sesvete, Općina Gola, Općina Ferdinandovac, Općina Koprivnički Ivanec, HZZ, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je omogućiti ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem pristup tržištu rada i zapošljavanja na području 6 jedinica lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 6 jedinica lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Aktivnosti: Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju; Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email