Pomoć je moć 2

Korisnik projekta: Općina Legrad
Vrijednost projekta: 124.600,17 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 02. siječnja 2023. do 02. rujna 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

Projektni partneri: Općina Podravske Sesvete, Općina Gola, Općina Ferdinandovac, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Koprivnica, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici s ciljem ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području 6 JLS-a u KKŽ.

Aktivnosti projekta: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici te Promidžba i vidljivost projekta.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email