Parkiralište uz groblje u naselju Sigetec

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 60.594,27 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2019. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 33.180,70 eura

Opći cilj projekta: Izgradnjom parkirališta uz groblje u naselju Sigetec podići će se sigurnost stanovništva i imovine i osigurati nesmetani promet vozila uz nerazvrstanu cestu kojom većinom prometuju teretna vozila. Također, poboljšati će se dostupnost lokalne infrastrukture.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti koje će se izvršiti na izgradnji parkirališta su pripremni radovi, zemljani radovi, montažni i asfalterski radovi, sanacija asfaltiranih i betonskih površina te završni radovi.

Print Friendly, PDF & Email