Obnovljivi izvori energije na Osnovnoj školi Sokolovac – instalacija fotonaponskog sustava

Korisnik projekta: Koprivničko-križevačka županija
Vrijednost projekta: 48.443,83 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 17.253,97 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta “Obnovljivi izvori energije na OŠ Sokolovac – instalacija fotonaponskog sustava” je unaprijediti društvenu infrastrukturu, doprinijeti održivom razvoju Općine, a sve s ciljem demografske revitalizacije potpomognutog područja.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su: izrada projektne dokumentacije, izgradnja fotonaponske sunčane elektrane odnosno fotopanela, tako da se fotopaneli učvršćuju na nosivu konstrukciju krovišta škole, spajanje na postojeći glavni razvodni ormar školske električne instalacije, puštanje u pogon i edukacija korisnika. Također, jedna od aktivnosti u projektu su i usluge stručnog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email