Obnova zgrade javne i društvene namjene – Kulturni centar u Virju

Korisnik projekta: Općina Virje
Vrijednost projekta: 18.885,63 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 03. kolovoza 2021. do 03. kolovoza 2023. godine
Status projekta: Proveden

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života stanovništva.

Svrha projekta: osigurati odgovarajuću infrastrukturu svim korisnicima (posebice civilnom sektoru) uspostavom kulturnog centra, kako bi se unaprijedio kulturni i društveni život u Općini Virje

Aktivnosti: Provedba postupka nabave; Obnova zgrade javne i društvene namjene – kulturnog centra izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova sukladno troškovniku; Vidljivost i informiranje

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“

Print Friendly, PDF & Email