Obnova vanjskog školskog igrališta Osnovne škole Kalnik

Korisnik projekta: Koprivničko-križevačka županija
Vrijednost projekta: 67.807,25 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 19.908,42 eura

Opći cilj projekta: Unaprijediti društvenu infrastrukturu i povećati sigurnost učenika, doprinijeti održivom razvoju Općine i smanjiti proces depopulacije obnovom vanjskog školskog igrališta te osiguravanjem primjerenih uvjeta odgoja i obrazovanja za učenike OŠ Kalnik.

Aktivnosti: Strojni iskop postojećeg asfaltnog sloja, izrada donjeg nosivog sloja igrališta, izrada asfaltnog habajućeg sloja igrališta i rubnjaka oko igrališta, radovi na odvodnji oborinskih voda sa igrališta te iscrtavanje igrališta.

Print Friendly, PDF & Email