Obiteljski centar kao mjesto podrške

Korisnik projekta: Obiteljski centar Područna služba Koprivničko-križevačka
Vrijednost projekta: 396.394,97 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 01. srpnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine
Status projekta: Proveden

Logo projekta Uz PORU po potporu

 

Projektni partneri: Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija

Intenzitet potpore: 100%

Opći cilj projekta je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije.

Svrha projekta je smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucionalnog oblika skrbi izvan vlastite obitelji, unaprjeđenje kvalitete odnosno razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti svega prethodno navedenog.

Aktivnosti: Aktivnosti vezane uz smanjenje broja korisnika usluge smještaja; Aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta stručnjaka; Aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija.

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email