Nastavak rekonstrukcije i nadogradnje objekta – “Kuće Krste Hegedušića” s prenamjenom u objekat socijalne infrastrukture – podružnicu vrtića

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 189.142,29 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2016. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 33.180,70 eura

Opći cilj projekta: Osnovni cilj projekta je stvaranje prostornih uvjeta za odvijanje programa predškole za djecu na području Općine Hlebine koja nisu polaznici vrtića čime se nastoji zaustaviti iseljavanje mladih obitelji u gradska središta, osigurati održivi razvoj zajednice, te poboljšati kvaliteta života u Općini Hlebine. Projekt doprinosi jačanju socijalne kohezije i revitalizaciji područja Općine Hlebine.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu obuhvaćaju dogradnju vrtića, rekonstrukciju postojeće građevone,

Print Friendly, PDF & Email