Nabava dvije traktorske i jedne rotacijske kosilice

Korisnik projekta: Općina Kalinovac
Vrijednost projekta: 8.282,30 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 2.650,34 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je podizanje razine postojećih komunalnih usluga na području Općine Kalinovac nabavom dvije traktorske i jedne rotacijske kosilice za održavanje javnih površina. Nove kosilice (traktorske i rotacijska) potrebne su obzirom da su postojeće kosilice u vrlo lošem stanju, dotrajale, često se kvare te stvaraju značajan trošak popravaka i održavanja. Nabavom novih kosilica omogućit će se nesmetana košnja i održavanje javnih zelenih površina u cilju podizanja standarda života i uređenja okoliša u ruralnom području, smanjiti troškovi održavanja istih, poboljšati kvaliteta usluga te smanjiti vrijeme košnje javnih površina.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu uključuju provedbu postupka javne nabave i nabavu dvije traktorske i jedne rotacijske kosilice. Vrijeme realizacije projekta je 3 mjeseca odnosno od svibnja do kolovoza 2020. godine.

Print Friendly, PDF & Email