Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Javorovac

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 81.970,97 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 13.272,28 eura

Opći cilj projekta: Osiguranje osnovne komunalne infrastrukture rekonstrukcijom nerazvrstane ceste u naselju Javorovac u dužini od 470 metara. Provedba projekta doprinijela bi podizanju komunalnog standarda, većoj kvaliteti života i sigurnosti prometa stanovništva naselja, ali i cijele Općine Novigrad Podravski.

Aktivnosti: Modernizacija ceste što uključuje asfalterske radove i radove na bankini u dužini 470 m te izgradnju jednog ugibališta za mimoilaženje vozila.

Print Friendly, PDF & Email