Modernizacija nerazvrstane ceste i izrada ugibališta – odvojak ulice Frana Galovića u Peterancu

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 82.918,57 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 30.526,25 eura

Opći cilj projekta: Unapređenje javne komunalne infrastrukture i povećanje sigurnosti sudionika u prometu na području Općine Peteranec te poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva modernizacijom ceste što doprinosi ravnopravnosti i  nediskriminaciji u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti: Ishođenje građevinske dozvole, pripremni radovi, zemljani radovi, asfalterski radovi, sanacija asfaltiranih i betonskih površina.

Print Friendly, PDF & Email