Modernizacija lokalne ceste LC 26004 dionica Ivančec – Mala Rasinjica

Korisnik projekta: Općina Rasinja
Vrijednost projekta: 162.999,47 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 19.908,42 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i povećanje sigurnosti sudionika u prometu te kvalitete života lokalnog stanovništva modernizacijom lokalne ceste što doprinosi ravnopravnosti i nediskriminaciji u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu obuhvaćaju javnu nabavu radova i radove na izradi 12.600 m2 podloge koje provodi Općina Rasinja te provedbu aktivnosti nabave i provedbe asfalterskih radova i radova na bankini u dužini 2.100 m koje provodi Županijska uprava za ceste Križevci.

Print Friendly, PDF & Email