Modernizacija lokalne ceste LC 26004 dionica Mala Rasinjica – Duga Rijeka

Korisnik projekta: Općina Rasinja
Vrijednost projekta: 74.331,41 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 33.180,70 eura

Opći cilj projekta: Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i povećanje sigurnosti sudionika u prometu te poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva modernizacijom lokalne ceste što pridonosi ravnopravnosti i nediskriminaciji u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti: Radovi na izradi podloge koje provodi Općina Rasinja te provedba asfalterskih radova i radova na bankini koje provodi Županijska uprava za ceste Križevci.

Print Friendly, PDF & Email