Mobilno reciklažno dvorište Općine Novo Virje

Korisnik projekta: Općina Novo Virje
Vrijednost projekta: 248.425,00 kuna
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: od 07. svibnja 2021. do 09. veljače 2022. godine
Status projekta: Proveden

Intenzitet potpore: 85%

Opći cilj projekta je poboljšati proces gospodarenja otpadom i povećati stope odvajanja otpada te smanjiti količine otpada koji se odlažu na neprihvatljiva odlagališta nabavom reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice.

Svrha projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Aktivnosti: Nabava mobilne jedinice; Upravljanje projektom; Promidžba i vidljivost.  

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Stručna pomoć u provedbi projekta pruža se u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Print Friendly, PDF & Email