Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u naselju Glogovac

Korisnik projekta: Općina Koprivnički Bregi
Vrijednost projekta: 87.391,33 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 15.926,74 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je izvođenjem radova na održavanju nerazvrstane ceste u Ulici Rudarsko naselje, Voćarska ulica u naselju Glogovac, kčbr. 1095/4, 1137/2, 2398/1, 2353, 2352/2, 2352/1, k.o. Glogovac doprinijeti podizanju razine javne usluge i ujednačavanju komunalnog standarda u Općini Koprivnički Bregi.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu su pripremni i zemljani radovi, odvodnja oborinskih voda, kolnička konstrukcija i ostali radovi.

Print Friendly, PDF & Email