Izgradnja zgrade primarne zdravstvene zaštite – II. faza

Korisnik projekta: Općina Gornja Rijeka
Vrijednost projekta: 155.098,25 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2018. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 13.272,28 eura

Opći cilj projekta: Opći cilj projekta je osigurati dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu, poboljšati uvjete rada medicinskog osoblja i poboljšati zdravlje stanovništva.

Specifični ciljevi projekta koji se očituju se kroz izgradnju zgrade za potrebe primarne zdravstvene zaštite su poboljšavanje zdravlja stanovništva, povećanje zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga, osiguranje dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite, poboljšanje uvjeta rada medicinskog osoblja, smanjeno vrijeme čekanja na liječničku uslugu,  dostupnost pravovremene i adekvatne usluge liječničke pomoći, zdravstvena zaštita usmjerena prema obitelji i zajednici temeljena na promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Aktivnosti: Provedba postupka javne nabave za izgradnju, ugovoranje radova, izvođenje radova (betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi, tesarski radovi, bravarski radovi, pokrivački i limarski radovi, električne instalacije jake struje, sustav zaštite od udara munje), praćenje projekta kroz medije i promocija vrijednosti projekta i aktivnosti koje se kroz njega provode.

Print Friendly, PDF & Email