Izgradnja sportskog objekta u naselju Peteranec – svlačionice NK „Panonija“ Peteranec

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 181.255,81 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2019. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 13.272,28 eura

Opći cilj projekta: Proširenje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga kroz unaprjeđenje javne infrastrukture na području Općine Peteranec (naselja Peteranec, Sigetec i Komatnica) i okolnih naselja, poboljšanje uvjeta za aktivno provođenje slobodnog vremena te promicanje ravnopravnosti i nediskriminacije u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti: Provedba građevinsko-obrtničkih radova: pripremni, zemljani, betonski, zidarski, izolacija, tesarski, stolarski, limarski, keramičarski i ličilačko-fasaderski radovi. Provedba elektroinstalacijskih radova, radova na vodovodu i kanalizaciji, na okolišu i opremanje te usluge stručnog nadzora gradnje.

Print Friendly, PDF & Email