Izgradnja sekundarne vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom (naselja Trema i Cirkvena)

Korisnik projekta: Općina Sveti Ivan Žabno
Vrijednost projekta: 409.781,67 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2017. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 13.272,28 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva dovođenjem pitke vode. Stvoriti uvjete za gospodarski razvoj te povezati sekundarnu mrežu na magistralni vodoopskrbni sustav.

Aktivnosti: Izgradnja sekundarne mreže za opskrbu pitkom vodom, provedba nadzora nad izgradnjom.

Print Friendly, PDF & Email