Izgradnja rampi za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti

Korisnik projekta: Općina Đelekovec
Vrijednost projekta: 7.244,13 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 2.654,46 eura

Opći cilj projekta: Zgrada Općine Đelekovec ima dva ulaza (istočni i zapadni) s betonskim stepenicama što predstavlja prepreku za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti te im otežava ili onemogućuje ulaz u zgradu. Radi osiguranja pristupačnosti zgrade Općine kao građevine upravne i slične namjene osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti te osiguranja njihove mobilnosti i neovisnosti, a posebice osobama koje koriste pomagala (štap, kolica), potrebno je izvršiti rekonstrukciju oba ulaza te izraditi ulaze u zgradu s rampom (radi svladavanja visinske razlike od oko 50 cm s podestom i stepenicama). Osim osiguravanja pristupačnosti zgrade Općine, izgradnjom navedene dvije rampe sprječava se socijalna isključenost osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti i omogućuje jednakost svih stanovnika naselja i okolice te se podiže razina kvalitete infrastrukture na području općine. Osim navedenog, izgradnjom rampi olakšao bi se i pristup upravi Dječjeg vrtića Vrapčić koji je smješten u zgradi. Prva rampa će se nalaziti neposredno uz ulaz sa istočne strane te će biti izgrađena kao armirano betonska građevina, opločena paljenim granitom. Prva rampa je širine 140cm, dužine 510 cm, pad je osam posto dok je okretište širine 150 cm x 280 cm. Druga rampa nalazit će se uz ulaz sa zapadne strane zgrade, a dužine je 370 cm x 140 cm te će imati rukohvat na visini 60 cm i 90 cm. Ulazni podest zapadnog ulaza je 140 cm x 140 cm, a ukupna visina 60 cm. Navedeni podaci izneseni su prema napravljenom troškovniku i priloženim shemama.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti u projektu su izgradnja dviju rampi čime će se osobama s invaliditetom omogućiti pristup zgradi Općine.

Print Friendly, PDF & Email