Izgradnja pješačke staze u Ulici Braće Radić u Peterancu do groblja – faza I

Korisnik projekta: Općina Peteranec
Vrijednost projekta: 175.030,80 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2022. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 33.180,70 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je da se izgradnjom pješačke staze u Ulici braće Radić u naselju Peteranec poveća sigurnost pješaka i biciklista u prometu, poboljša kvaliteta života lokalnog stanovništva i uvjeta za aktivno provođenje slobodnog vremena te spriječi iseljavanje stanovništva i smanji negativni demografski trend.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti na projektu izgradnje pješačke staze u Ulici braće Radić u naselju Peteranec u duljini od 806,17 metara su sljedeće: pripremni, zemljani, montažni i asfalterski radovi, sanacija asfalterskih i betonskih površina te završni radovi. Također, jedna od aktivnosti na projektu su i usluge stručnog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email