Izgradnja pješačke staze u Novigradu Podravskom, Koprivnička ulica (južna strana)

Korisnik projekta: Općina Novigrad Podravski
Vrijednost projekta: 195.856,31 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 19.908,42 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i povećanje sigurnosti sudionika u prometu izgradnjom pješačke staze u Koprivničkoj ulici u naselju Novigrad Podravski. Provedbom projekta poboljšat će se dostupnost infrastrukture te potaknuti revitalizacija Općine.

Aktivnosti: Postupak javne nabave, izgradnja pješačke staze u duljini 1.155 m, uređenje kolnih ulaza u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, formiranje i uređenje zelenog zaštitnog pojasa, pripremni, zemljani, montažni, tesarski, asfalterski i završni radovi, stručni nadzor inženjera i ishođenje Uporabne dozvole.

Print Friendly, PDF & Email