Izgradnja pješačke staze u naselju Koprivnički Bregi

Korisnik projekta: Općina Koprivnički Bregi
Vrijednost projekta: 182.228,49 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2018. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 19.908,42 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života izgradnjom komunalne infrastrukture – pješačke staze u ulici Matije Gupca u naselju Koprivnički Bregi, kroz koje prolazi županijska cesta – ŽC 2147. Spajanje Općine sa Gradom Koprivnicom cijelom dionicom pješačke staze čime se jača suradnja i povezanost dvije jedinice lokalne samouprave.

Aktivnosti: Radovi na izgradnji pješačke staze sa pješačkim mostom uključuju pripremne radove, zemljane radove,  montažne radove, tesarske radove, asfaletrske radove, sanaciju asfaltiranih i betonskih površina, betonske i armirano-betonske radove, pješački most te završne radove

Print Friendly, PDF & Email