Izgradnja pješačke staze na dionici 6 u naselju Hlebine

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 334.959,18 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2019. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 250.000,00 kuna

Opći cilj projekta: Cilj projekta je povećati prometnu sigurnost svih stanovnika naselja Hlebine, poboljšati kvalitetu života u Općini, kao i doprinijeti revitalizaciji Općine Hlebine, što je preduvjet za spečavanje iseljavanja stanovništva i smanjenja negativnog demografskog trenda.

Aktivnosti: Glavne aktivnosti su geodetski radovi, zemljani radovi, montažni radovi te radovi na pješačkom mostu (preko potoka “Reka”).

Print Friendly, PDF & Email