Izgradnja parkirališta kod groblja u Đelekovcu

Korisnik projekta: Općina Đelekovec
Vrijednost projekta: 61.596,07 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2020. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 19.908,42 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je poboljšanje pružanja javnih usluga te podizanje komunalnog standarda i kvalitete života stanovnika ruralnog područja izgradnjom i uređenjem parkirališta s 61 parkirnim mjestom uz objekt sakralne građevine (mrtvačnice) na groblju u naselju Đelekovec.

Aktivnosti: Provedba javne nabave za izgradnju parkirališta, izgradnja parkirališta pravilnog oblika, uređenje zelene površine odnosno okoliša i uređenje kolnog prilaza s izgradnjom kanalske rešetke te aktivnost stručnog nadzora gradnje.

Print Friendly, PDF & Email