Izgradnja ograde oko Dječjeg vrtića “Iskrica”

Korisnik projekta: Općina Đelekovec
Vrijednost projekta: 264.602,39 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 92.611,00 kuna

Opći cilj projekta: Osiguravanje sigurnosti polaznika dječjeg vrtića, a posebno zbog toga što je u novom DV planirana jaslička grupa. Projekt će omogućiti djeci polaznicima vrtića i djeci korisnicima igrališta sigurnu igru i druženje s vršnjacima te ugodno odrastanje.

Aktivnosti: Pripremni i zemljani radovi, betonski radovi te postavljanje ograde oko objekta i usluge stručnog nadzora.

Print Friendly, PDF & Email