Izgradnja nogostupa u Ulici Ljudevita Gaja

Korisnik projekta: Općina Hlebine
Vrijednost projekta: 100.077,76 eura
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2018. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 39.816,84 eura

Opći cilj projekta: Cilj projekta je povećati prometnu sigurnost svih stanovnika naselja Hlebine, poboljšati kvalitetu života u Općini, kao i doprinijeti revitalizaciji Općine Hlebine, što je preduvjet za spečavanje iseljavanja stanovništva i smanjenja negativnog demografskog trenda.

Aktivnosti: Priprema terena, postavljanje ivičnjaka, postava opločnika sa završnom obradom kolnih ulaza.

Print Friendly, PDF & Email